Mops

Mops

Po dlouhém období, kdy se hledal starý, i nový páníček se vše v dobré obrátilo.

Především pak díky Mops klubu, který určitě takto přesvědčil, že pro pejsky jeho členové obětují mnohé, že to není jen o chovu, výstavách..ale o lásce, o snaze pomoci. Moc děkujeme!

Samozřejmě děkujeme i novým páníčkům, kteří to zpočátku jistě neměli lehké, ale věříme, že vše bude tak, že všichni zakotví tu svou lodičku lásky v přístavu srdcích těch, na kterých jim záleží.