Něco málo o nás

Děvčata se věnují útulku dlouhá léta, dobrovolně a při své náročné práci. Ale i přesto dávají pejskům potřebnou péči, lásku.

Já mohu přiložit své levé ruce k dílu pouze  jeden den v týdnu, tak pomáhám pejskům alespoň takto.